OPEN CALL: We, the landscape project

Live Performance Bazaar: WE, THE LANDSCAPE RESEARCH & RESIDENCY PROJECT 

OPEN CALL 

Open call pro přírodovědce, dramaturgy a umělce současného tance, performance nebo interdisciplinárního divadla. 

Cíl: připravit organizačně a obsahově rezidenční a výzkumné pobyty pro české umělce, kulturní manažery a vědce, společně s mezinárodními partnery na rok 2024. 

DEADLINE k přihlášení Projekty 1-2: 21.7.2023 | Projekty 3-5: 31.7.2023

Přihláška: bit.ly/wethelandscapeOpenCall

  1. Lokút, Maďarsko: Sharing Lab projektu THE NATURE OF US

Termín:  7. –10. srpen 2023 

Téma: Spolupráce umění a vědy pro hlubší spolupráci středoevropských přírodovědců a tvůrců živých performativních akcí, včetně současného tance, divadla a dalších forem.

Podmínky: Hrazeno ubytování, cesta a honorář za aktivní účast 10 000 Kč příkazní smlouvou pro 2 účastníky – jednoho přírodovědce a jednoho umělce z oblasti současného tance/performance.

Cílem středoevropského projektu THE NATURE OF US je navázat spolupráci mezi umělci a vědci s cílem nalézt nové vzorce v umělecké praxi a prezentaci, stejně jako v práci s veřejností a komunikaci vědců v kontextu závažných změn životního prostředí. Cíle Sharing Labu jsou zejména: zapojit vědce/jejich institucí do plánování dalších fází projektu a společně definovat nejsmysluplnější aktivity pro pokračování; vytvořit hlubší porozumění tomu, jak mohou scéna performing arts a věda o životním prostředí spolupracovat, i vytvoření společného slovníku.

Během Sharing Labu vyzveme vědce a umělce, aby se mezi sebou podělili o své zkušenosti s prací/spoluprací s umělci a/nebo v oblasti přírodních/ekologických věd. Důležité tedy je, aby mezi přírodními/environmentálními vědami a uměním byly značné sdílené zkušenosti, o kterých byste pak mohli na Sharing Labu diskutovat s ostatními pozvanými vědci, umělci a odborníky.

  1. Hammana Artistic House – Libanon

Study Visit: Festival Us, the moon and the Neighbors 

Termín: 11. –13. srpen 2023 

Téma: kulturní aktivity v regionu, kulturní diverzita, přírodní turismus

Podmínky: Hrazeno ubytování, cesta a honorář za aktivní účast 15 000 Kč příkazní smlouvou pro 1 účastníka (umělce, dramaturga).

“Us, the moon and the Neighbors“ je festival odehrávající se na různých místech v Libanonu a během víkendu 11.–13. srpna se bude konat v Hammana Artist House nedaleko Bejrútu. Organizátoři o festivalu píší, že festival je slibem daný hvězdám. Je to světlo – možná někdy matné -, ale přesto světlo, které nám připomíná, že přes všechny naše obavy je společný život a vzájemné přijímání odlišností možné a většina z nás si ho přeje.

Festival “Us, the moon and the Neighbors” vytváří místní a mezinárodní síť spolupráce a vyzývá každého z nás ke spoluodpovědnosti za vytvoření akce, která potvrzuje, že kultura je nezbytná pro lidskou důstojnost, a že kulturní rozmanitost zaručuje vzájemný respekt a porozumění.

Vizí Hammana Artist House je kulturní centrum, jehož cíle je podporovat  integrovaný a udržitelný kulturní a umělecký sektor, který podporuje svobodné vyjadřování a spolupráci v multikulturní společnosti.  

Více o aktivitách Hammana Artistic House tady: http://www.hah-lb.org/

Více o festivalu tady: Us, the moon and the Neighbors: 

  1. Wild Trippers, Finsko 

Rewilding trip 

Termín: 1. –3. září 2023 

Téma: Obnova přírody, ekologický aktivismus 

Podmínky: Hrazeno ubytování, cesta a 15 000 Kč příkazní smlouvou pro 2 účastníky (umělec, dramaturg, vědec). 

Wild Trippers je součástí víceletého projektu festivalu Baltic Circle, který se zaměřuje na zavádění progresivních informací o životním prostředí a posilování sociální komunity v boji proti klimatickým změnám. Podporuje každodenní ekologický aktivismus tím, že zve jednotlivce a komunity k nízkoprahovým aktivitám a sdílení zkušeností s obnovou přírody. 

Zářijový výlet na rašeliniště nabízí konkrétní příležitost zapojit se do boje proti důsledkům klimatické změny, seznámit se s bahenními tvory a pomoci jim vybudovat bezpečné útočiště. Cílem Wild Trippers projektu  je obnovit přírodní hodnoty půdy a vodních ploch poškozených průmyslovým využíváním půdy. Baltic Circle zahájil práce v bažinaté oblasti Oravasuo, Siltaneva a Rasinneva ve středním Finsku v roce 2020. 

Odborníci na obnovu vodních zdrojů a přírody z neziskové organizace Snowchange působí jako průvodci obnovou a budou Rewilding projektem provádět. 

Lokální transport z Helsinek do Oravasuo bude zajištěn organizátory z Baltic Circle. Vzhledem k náročnému terénu není výlet přístupný pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Více o celém projektu a iniciativě Baltic Circle a Snowchange tady: Wild Trippers Projekt 

Program a více info o Rewilding Trip v září 2023 tady: https://www.balticcircle.fi/programme/rewilding-trip-2023

     4. Cambridge Conservation Initiative & Endangered Landscape Residencies, Cambridge, Velká Británie 

Inspirational Visit

Termín: 26.–29. září 2023 

Téma: Umělecké aktivity v chráněných a ohrožených lokalitách, spolupráce vědy a umění a lokální komunity.

Podmínky: Hrazeno ubytování, cesta a honorář za aktivní účast 15 000 Kč příkazní smlouvou pro 1 účastníka – vědce/umělce s umělecko-vědeckým projektem.

Endangered Landscape Project buduje budoucnost, v níž bude krajina obohacena o biologickou rozmanitost a vytvoří odolné, soběstačnější ekosystémy, které budou přínosem jak pro přírodu, tak pro lidi. Umění a kulturní praxe jsou mocným prostředkem, jak znovu probudit smysl pro známé, navázat na minulost a zkoumat možné budoucnosti. Hrají klíčovou roli při řešení environmentálních výzev a jsou přesvědčivou cestou k pochopení toho, jak jsou lidé spojení s krajinou. 

The Endangered Landscapes Artist Residencies jsou výsledkem spolupráce dvou programů Cambridge Conservation Initiative: programu Endangered Landscapes a programu Arts, Science and Conservation.

Inspirativní návštěva zahrnuje seznámení se s projektem, umělci a vědci, kteří jsou součástí programu. Ve středu, 27. září,  v David Attenborough Building budou čeští účastníci součástí eventu a debaty s Nico de Transilvania a představiteli CCI.  

V plánu je také navštívit jiné lokální organizace, které mohou být inspirací pro další kulturní spolupráci, například Kettle’s Yard, Cairngorms Connect, Sedgwick Museum of Earth Sciences, Wysing Arts Centre, Wicken Fen Nature Reserve. 

Více o projektu: Endangered Landscapes Programme (ELP) a taktéž 

Endangered Landscapes Artist Residencies (ELAR) 

  1. Cove Park & Food Art Film Event, Glasgow 

Research & Study Visit 

Termín: 1.–8. října 2023 

Téma: Food Ecologies, Food&art 

Podmínky: Hrazeno ubytování, cesta a study visit fee 15 000 Kč příkazní smlouvou pro 2 účastníky  (umělec/dramaturg/vědec). 

Cove Park je rezidenční centrum na západě Skotska, které v rurálních podmínkách nabízí jedinečný rezidenční program na 50akrovém pozemku s vlastním ubytováním a studii pro uměleckou i výzkumnou činnost. 

Rezidence Cove Park/Food Lab 2023

V říjnu 2023 budou Cove Park, CCA Glasgow a Food Lab (s Jan van Eyck Academie, Maastricht, Nizozemsko) společně organizovat druhou rezidenci Food Lab v Cove Parku. 

Zúčastněnými umělci budou letos Marente van der Valk (kulinářská umělkyně, šéfkuchařka a koordinátorka Food Lab) a interdisciplinární umělkyně a kuchařka Asli Hatipoglu (rezidentka Food Lab v roce 2021). Oba umělci budou v Cove Parku působit od 2. října do 6. října 2023. 

V sobotu 7. října 2023 se Marente a Asli zúčastní jednodenního filmového festivalu Food Art v CCA Glasgow. Součástí této akce bude promítání filmů umělců prezentovaných v rámci každoročního Food Art Film Festivalu Food Lab v Maastrichtu, projektu, který byl zahájen v roce 2018. Výběr filmů bude vytvořen Marente a Asli a bude se vztahovat k výzkumu obou umělců.

Součástí akce budou workshopy, včetně workshopu designérky, umělkyně a potravinové aktivistky Mathlilde N’Doye z Glasgow. 

WE, THE LANDSCAPE RESEARCH & RESIDENCY PROJECT je realizován za podpory:

Europská unie – Next Generation EU, NPO a Ministerstvo kultury ČR